سینا و دیگران

Everything

Wednesday, January 11, 2006

ما اينجاييم!


سه شنبه 20 دی 1384
8:13 صبح
باور بکنید یا نه اینجا تهران است...به تاریخ و ساعت زیر عکس هم میتوانید به عنوان سند زمانی رجوع کنید...در حالیکه در اکثر مناطق تهران برف و باران و سرما حاکم بود ما در نقطه ای از این شهر درندشت آفتاب کم نوری را از پشت لکه های ابر مشاهده می کردیم...درسته ... اینجا بالای تمام اون ابر و باد و برف و بارونیه که داره تو تهران میباره...هر چند تعداد افرادی که اون موقع صبح در دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد علوم-تحقیقات حضور داشتند بسیار کم بود ولی همان عده کم شاهد چیزی بودند که تقریبا هیچ کس آن را ندید...حالا فکر نکنید تحفه ست ... نه ... فقط خواستم بدونید که ما اینجاییمو اینکه چرا این دانشگاه جایزه ملی کیفیت رو از آن خودش کرده ...:)
---
با تشکر از محمد رضا و شکار لحظه به موقعش
وبلاگش هم کم جالب نيستا بخونين حتماً!

2 Comments:

Blogger محمدرضا said...

ببینم تو خجالت نمیکشی لینک منو برداشتی از تو بلاگت؟
اونوقت نقل قول هم میکنی؟؟؟
واقعا که...
بچه تو مگه درس و مشق نداری؟؟؟
:)

5:50 PM  
Blogger chrisharolds5087 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

http://www.juicyfruiter.blogspot.com

2:36 AM  

Post a Comment

<< Home