سینا و دیگران

Everything

Sunday, September 11, 2005

قيمت گوشی ها

چند نفر از دوستان خواسته بودند که قيمت گوشی هايی که اينجا معرفی شده و بنويسم..با توجه به اينکه تو اين مملکت قيمت مشخص معنی نداره و هر گارانتی و مغازه و فروشنده اي هر قيمتی دوست داره رو اجناسش ميزاره ( با اين وضع عضو تجارت جهانی هم ميخوايم بشيم) بنبابرين نميشه قيمت دقيق داد..ولی برای اينکه حدود قيمت يه گوشی و بفهمين ميتونين به سايت Www.Shop.ir برين..قيمت هايی که تو اين سايت هست معمولا مربوط به گارانتی های متفرقه است و گارانتی های معروف و شامل نميشه..فرق قيمتاش با بيرون هم رو يه نوسان 10000 تومانی هست.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home