سینا و دیگران

Everything

Saturday, September 24, 2005

مايکروسافت 30 ساله شد

مايکروسافت دوست داشتنی 30 ساله شد..تولدت مبارک به کوری چشم دشمنان!
---
عکس از يک پزشک
---

0 Comments:

Post a Comment

<< Home