سینا و دیگران

Everything

Thursday, July 21, 2005

همه چيز درباره فن آوری بلوتوث

شرکت سوئدی اريکسون در سال 1994 در حال ساخت و طراحی ارتباطی کم مصرف و کم هزينه بين تلفن های همراه و گوشی های بی سيم بود.اريکسون در سال 1995 ، اين فن آوری را گسترش داد و برای آن نام بلوتوث را انتخاب کرد تا ياد آور اتحاد صلح آميز کشور سوئد باشد.زيرا بلوتوث وايکينگی بود که در شمال اروپا به دريانوردی مشغول بود و توانست بدون جنگ و از طريق گفتمان دانمارک ،سوئد جنوبی و نروژ شمالی را متحد کند.اين کار او باعث شد در تاريخ از او به عنوان پادشاهی ماهر در مذاکره و گفتمان ياد شود.هرچند بلوتوث نتوانست با پسر خودش بر سر قدرت کنار آيد و در جنگی به دست پسرش کشته شد.
اريکسون به پيروی ازبلوتوث فقيد به فکر مذاکره با شرکت های بزرگ جهان چون آی بی ام، اينتل ، نوکيا ، توشيبا و .. افتاد.و گروه کاری دوست داران بلوتوث (Bluetooth SIG) را در سال 1998 به وجود آورد و به اين ترتيب اين گروه کاری نظارت بر کار پيشرفت و توسعه و عمومی کردن اين فن آوری را به عهده گرفت.
در گذشته هر دستگاه بلوتوث دارای دو تراشه بود،اما اکنون هر دستگاه بلوتوث دارای تراشه گيرنده و فرستنده کوچکی به اندازه حدود 4 سانتی متر است که در فرکانس های راديويی (صنعتی،علمی و پزشکی) مشهور به آی اس ام در محدوده باند 4/2 تا 48/2 گيگاهرتز عمل می کند.علت انتخاب اين فرکانس اين است که معمولا در سراسر جهان به صورت رايگان،بدون هرگونه محدوديت و مجوز،قابل دسترسی و استفاده است.
برخی از کشورهای اروپايی و امريکا از اين محدوده فرکانس استفاده می کنند.اما کشور های اسپانيا،ژاپن و فرانسه از مقدار های ديگری استفاده می کنند.برای تطبيق و سازگاری اين اختلاف باند ها. آی سی ام برای کشور های گروه اول به 79 کانال تقسيم شده است که هر کدام از آنها قابليت انتقال پهنای باند يک مگاهرتزی را دارند.اما برای کشور های گروه دوم 23 کانال يک مگاهرتزی در نظر گرفته شده است.به اين ترتيب بلوتوث می تواند به صورت جهانی به کار رود.
هر تراشه بلوتوث نرم افزاری دارد که کارش شناسايی ساير دستگاه های دارای تراشه بلوتوث، و برقراری ارتباط و انتقال داده هاست. به اين ترتيب اگر دستگاه های دارای تراشه بلوتوث در نزديکی هم قرار بگيرند، بصورت خودکار شبکه اي به وجود می آورند.به اين شبکه،پيکونت (Piconet) يا شبکه تريليونيمی نام داده اند،تا نشان دهنده اين باشد که اين شبکه در محدوده و دامنه کوچکی به صورت بی سيم،و به صورت خود کار درست می شود.بنا برين واحد اصلی در سامانه های بلوتوث شبکه تريليومينی يا پيکونت است که در اينجا برای معرفی آن از واژه ريز شبکه استفاده می کنيم.در اين ترکيب شبکه اي بی سيم به وجود می آيد که دستگاهی مانند کامپيوتر کيفی يا پی دی ای نقش فرمانده (Master) و ساير دستگاه ها مانند چاپگر ها، اسکنر ها و . به عنوان فرمانبر(Slave) ، نقش فرعی را به عهده می گيرند.
گروه فرمانده يا اصلی يکتاست.اما گروه های فرمانبر يا فرعی می توانند 7 عدد باشند. به شرطی که در فاصله 10 متری از گروه اصلی يا فرمانده باشند و به اين ترتيب دستگاه اصلی تصميم می گيرد که چه کاری توسط کدام دستگاه فرعی انجام شود. اگر يک دستگاه در دو يا بيشتر ريز شبکه عضو باشد، شبکه ی توزيعی درست می شود..در اين صورت دستگاهی که در يک شبکه تريليونيمی نقش اصلی و فرمانده را داشت ممکن است در شبکه ی ديگر به صورت همزمان،نقش فرعی و فرمان بر را داشته باشد. علاوه بر 7 دستگاه فرمانبر فعال ، می توان تا 255 دستگاه غير فعال نيز داشت.اينها دستگاه هايی هستند که دستگاه اصلی توان مصرفی آنها را کم کرده است تا در مصرف باطری صرف جويی شود.بنابرين دستگاه های غير فعال نمی توانند کاری انجام دهند،مگر اينکه به سيگنال فعال سازی يا فرمان حاصل از دستگاه اصلی پاسخ دهند.
بطور کلی ميتوان گفت:
---
1-بلوتوث فن آوری انتقال بی سيم برای ارتباط راديويی با برد کم،بين دستگاه الکترونيکی مجهز به تراشه بلوتوث است.اين فن آوری با ايجاد زبانی مشترک، باعث می شود که آن ها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.
---
2- ارتباط بلوتوثی را می توان شبکه ی شخصی بی سيم به حساب آورد.
---
3-دستگاه های دارای تراشه بلوتوث حدود 10 متر برد دارند،و می توانند داده ها را در سرعت حدود 720 کيلوبيت در ثانيه از طريق ديوارها،کيف ها و ساير موانع عبور دهند.
---
4-ويژگی بارز بلوتوث برد کم،سرعت محدود و مصرف انرژی پايين است.بنابرين نميتوان آن را جايگزين شبکه های محلی بی سيم دانست.
---
5-اين استاندارد علاوه بر برد کوتاه 10 متری،دارای برد متوسط 100 متری نيز می باشد.اما به ندرت از اين برد استفاده می شود زيرا به توان الکتريکی و هزينه زيادی نياز دارد.
---
6-بلوتوث برای کاهش تداخل موج های برد کوتاه، از روش انتقال داده ها به صورت بيت های بسته اي استفاده می کند.به عبارت ديگر آن ها را به بيت های بسته اي تقسيم می کند.برای معرفی اين روش تقسيم از واژه FHSS استفاده می شود که جمع سر واژه ی کلمه های زير به معنای نوسان فرکانس با طيف گسترده است:
Frequency Hopping Spread Spectrum
---
علت انجام اين کار اين است که باند آی سی ام رايگان است و نياز به مجوز استفاده ندارد.بنابرين امکان تداخل فرکانس با دستگاه و وسيله های ديگر مانند اجاق های ماکروويو وجود دارد که در اين باند کار می کنند.بلوتوس با استفاده از تقسيم بيت های بسته اي ،سعی در انتقال داده ها به صورت منفرد و جداگانه دارد.علاوه بر اين هنگام انتقال داده ها،79 کانال بند آی سی ام با سرعت 1600 بار در ثانيه يکی يکی بررسی مي شوند تا امکان برخورد داده ها به حداقل برسد. تازه در صورتی که بيت های بسته اي با داده های ديگر دستگاه برخورد کنند،بخش تصحيح خطای بلوتوث درخواست ارسال مجدد آن ها را می کند.
------
منبع : ماهنامه کامپيوتر ، شماره 89

1 Comments:

Anonymous Virus said...

می دانستم که زمین به عروسی زیبا می ماند که برای افزودن به زیبایی اش ، به زیور آلات مصنوعی نیازی ندارد . زمین به جامه ی سبز مرغزارانش ، به ماسه های طلایی سواحلش و به سنگ های پربهای کوهستان هایش راضی است = جبران خلیل جبران

12:59 AM  

Post a Comment

<< Home