سینا و دیگران

Everything

Friday, July 15, 2005

اولين نامه الکترونيک را چه کسی پست کرد

تاکنون چهار تحول عظيم در سيستم ارتباطات دنيا صورت گرفته است : تلگراف ، تلفن ، بی سيم و پست الکترونيکی که هر يک از آنها تاريخچه جالبی دارند که ذکر آن ها خالی از لطف نيست.
اولين تلگراف در 24 ماه مه 1844 ميلادی (سوم خرداد 1223 هجری شمسی) توسط سامول مورس فرستاده شد که شامل اين پيغام بود : بابا، اين خدا چه چيزی را خلق کرده. مورس می دانست که با اين اختراع به تاريخ پيوسته است.
حدود 32 سال بعد يعنی در دهم مارس 1876 ميلادی (19 اسفند 1255) الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع کرد و در اولين پيغام تلفنی که برای دستيارش واتسون مخابره نمود چنين گفت : آقای واتسون بيا اينجا باهات کار دارم.
گاگليلمو مارکونی 19 سال بعد يعنی در سال 1895 (1274 هجری شمسی) ارتباطات بی سيم را پايه گزاری کرد، بطوری که جايزه نوبل فيزيک را در سال 1909 ميلادی به خود اختصاص داد.البته فن آوری بی سيم سی سال بعد يعنی در سال 1924 با افتتاح ارتباط مخابراتی بين انگلستان و آفريقای جنوبی پا به عرصه وجود گزاشت. اولين پيغام بی سيم که بين سرادگار والتون، کميساريای عالی آفريقای جنوبی و ژنرال هرتزوگ نخست وزير اين کشور ارسال شد بدين شرح بود : ما بر فراز زمان و مکان با يکديگر سخن می گوييم و اميدواريم که اين فن آوری جديد باعث صلح ميان ما شود.
و اما پست الکترونيکی : همانند تلگراف، تلفن و بی سيم زمان ارسال اولين پست الکترونيکی را می توان يک لحظه تاريخی دانست.
اولين پيغام پست الکترونيکی عبارت از حروف QWERTYUIOP بود که توسط مهندس ری تاملينسون در سال 1971 ميلادی به عنوان يک نمونه آزمايشی از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر و برای خودش ارسال شد.
متن اين پست الکترونيکی را با متن اولين تلگراف، تلفن و بی سيم مقايسه کنيد .فکر نکنم که هيچ پيغامی از اين بی محتواتر هم پيدا بشود.جناب تاملينسون حروف رديف اول صفحه کليد را تايپ کرده بود.انگار يک نفر هم پيدا نشده بود که محض رضای خدا او را راهنمايی کند و به بگويد حالا که قرار است به تاريخ بپيوندی لااقل يک مقدار روی متن اولين پست الکترونيک و محتوای آن دقت کن.
از آبروريزی در کتاب های تاريخ که بگزريم ظاهراً خود تاملينسون هم نمی دانسته که بنيانگزار چه سيستم مهمی شده وگرنه قطعا محتوای پيام چيز ديگری از کار در می آمد.
ادامه دارد...

2 Comments:

Blogger Mehrdad said...

سلام
اقا ایول
خیلی وبلاگت باحال شده

4:40 PM  
Blogger Sina said...

test

7:55 PM  

Post a Comment

<< Home