سینا و دیگران

Everything

Sunday, July 10, 2005

روش های جديد عبور از فيلتر

همونطوری که می بينيد اينجا يه سری تغيير رو تحولات شده..مهمترينش قسمت عبور از فيلتره که ازاين به بعد بطور مرتب به روز ميشه..لينک هايی که به اين منظور گذاشتم همشون به اين صورت هستند که بعد از اينکه روشون کليک کردين وارد يه سايت ميشين که جايی برای وارد کردن آدرس داره و بايد در اونجا آدرس سايتی که ميخواين ببينين رو وارد کنين..اين سايت ها دو دستن..يکی اونهايی که باهاشون ميتونين وارد ارکات بشين که جلوشون نوشته orkut support ..و يه سری هم اونهايی که نميتونين باهاشون وارد ارکات بشين و برای سايت های ديگه !!!! استفاده ميشن..جلوی اينها هم نوشته no orkut

1 Comments:

Anonymous w said...

gooya

9:41 AM  

Post a Comment

<< Home