سینا و دیگران

Everything

Saturday, June 25, 2005

ایرانه Comming soon

1-مايلی کهن دوباره ميشه سر مربی تيم ملی
2-نام پيتزا دربدر به ديزی سرای شلمچه تغيير پيدا ميکنه
3-زنگ های موبايل بايد تلاوت يکی از سوره های جز 30 قران باشد
4-حضور آقايان و خانوم ها در خيابان ها فقط به ترتيب در روز های زوج و فرد امکان پذيره
5-اجازه ساخت آپارتمان فقط در صورتی صادر ميشود که طبقه اول حسينه باشه
6-خون رانندگانی که از چراق قرمز عبور کنن بر نيروی انتظامی حلاله
7-کسانی که ريش آنان کوتاه است تا رسيدن آن به 10 سانتيمتر در بازداشت به سر می برند
8-سيستم عآمل windows به شبابيک 1421 تغيير نام داده ميشود..توضيح اينکه شبابيک به معنی پنجره ها و 1421سال قمری معادل 2000 است
9-اگر دو جنس مخالف قصد چت داشته باشند بايد ابتدا صيغه جاری شود
10-استفاده از بعضی از شکلک های ياهو گناه کبيره است و حکم آن مانند اين است که انسان گوشت برادرخود را بخورد
12-استفاده از کارکتر $ تا زمان برقراری رابطه با امريکا مجاز نميباشد
13-بجای استفاده از فونت های نازنين ميترا و سينا بايد از فونت های زينب و غلامحسين استفاده شود

1 Comments:

Anonymous shayan said...

salam khob andaki halidam ba in chizhai ke neveshti jaleb boodan

1:43 PM  

Post a Comment

<< Home