سینا و دیگران

Everything

Saturday, May 07, 2005

بهترين و جديد ترين راه عبور از فيلتر

1-يک صفحه Explorer باز کنيد
2-از منوی بالا روی Tools بزنيد و Internet Option رو انتخاب کنين
3-روی Connections کليک کنين
4-از ليستی که مياد اون Connection ای که باهاش وصليد رو انتخاب کنيد و رو Settings بزنين
5-زير قسمتی که نوشته Use a proxy server for this connection , Proxy server رو فعال کنين
6-جلوی Address بنويسين X.bedehi.org
7- جلوی Port بنويسين 65444
8-ok کنيد
9-حالا يه آدرس دلخواه وارد کنين
10-يه صفحه مياد که Username و Password ميخواد
11- برای Username بنويسين iranserv و برای Password بنويسين parsian و save my password رو فعال کنين
12-اين به بعد هر موقع اين صفحه اومد ok کنين
13-گند بزنين به هرچی فيلتره

2 Comments:

Blogger Mehrdad said...

سلام
قالب جدید مبارک باشه سینا جان
موفق باشی

1:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam sina jan in jadidan tatil shode begard jadidesh kon ke haal konim tanx felan

7:35 PM  

Post a Comment

<< Home