سینا و دیگران

Everything

Friday, February 11, 2005

عبور از فيلتر با استفاده ازIP و دستور Ping

يک راه ديگه برای عبور از فيلتر استفاده ازIP سايت بجای آدرس اونه.. يعنی به فرض به جای اينکه روی آدرس بار تايپ کنين www.orkut.com, آی پی اونرو بنويسيد يعنی به اين صورتhttp://64.233.171.85 . البته ip سايت ها رو هم ميشه فيلتر کرد که بعضی شرکت ها ip ارکات رو هم بستن .ولی خوب خيلی موقع ها برای سايت های ديگه جواب ميده. البته مشکل ديگش اينه که برای وبلاگ ها کاربرد نداره.. حالا چطور ميشه اين ip رو بدست اورد:
ابتدا در حالی که به اينترنت وصليد اين مسير رو طی کنين تا به command prompt برسين:
-
start menu -> programs -> accessories -> command prompt
-
به اين ترتيب يه صفحه مشکی باز ميشه. حالا تايپ کنين Ping www.siteaddress.com وEnter بزنيد . به جای site address بايد آدرس سايت مورد نظرتون رو بنويسين .به اين ترتيب ip سايت مورد نظر نشون داده ميشه که بايد اونرو بطور کامل به جای آدرس سايت درExplorer وارد کنين.. مثلاً برای ارکات به اين صورت ميشه:http://64.233.171.85

0 Comments:

Post a Comment

<< Home