سینا و دیگران

Everything

Wednesday, February 09, 2005

نيم ساعت ديگه بازيه ايران و بحرينه.. مطمئناً اين دفعه اون افتضاح ديگه به بار نمياد.. فقط دوست دارم يه 3 4 تا بزنيم تا اين عرب های سوسمار خور يکم حالشون جا بياد.. من نميدونم چرا حالم از اين جماعت انقدر بهم ميخوره.. البته ميدونم خيلی ها مثل منن . پيش بينی ميکنم 2-0 مي بريم.. تا ببينيم چی ميشه.
---
تکمیل: نه نشد.. خوب بستن بازی و اين بحرينی ها.. تو نيمه اول که زياد چنگی به دل نميزد بازی.. حرفموپس ميگيرم 1-0 می بريم
---
نه بابا اينکاره نبودن اينا.. علی کريمی که از اون روزاش بود که يدونه دريبلشم نگرفت.. هاشميان هم که کارش اين بود خودشو دريبل کنه پاسه اشتباه بده.. زندی هم که توقعی نميشه ازش داشت با 2 جلسه تمرين کاری کنه.. گرچه به نظر نميومد انقدر که تبليغشو کردن باشه.. دايی هم که توضیح نميخاد.. اين وسط فقط گل محمدی بدک نبود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home