سینا و دیگران

Everything

Friday, February 04, 2005

فردا انتخاب واحد دارم..البته انتخاب واحد که چه عرض کنم هفت خان رستم..شونصد تا مرحله داره. حالا اين وسط هم کافيه يکی از واحدايی که ميخوای بر داری پرشده باشه که معمولاً همينطوره. ماشالا ورودی های 77 هنوز نمي خوان از قله دل بکنن. ديگه واحد به ما نميرسه. حالا اگه با اين هوايی که من می بينم به قول يکی از بچه ها بشه از اون مخمصه در رفت و رسيد اون بالا
---
خوب شد من اينonspeed رو معرفی کردم..از 40 نفری که بطور ميانگين روزانه ميان اينجا..39 تاشون اونو رفتن خوندن..اون يه نفرم احتملاً
اشتباه اومده!!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home