سینا و دیگران

Everything

Monday, January 17, 2005

نامردها

شرکت داتک يه کاری کرده که ارکات بدون اينکه پيغام خاصی بده باز نميشه..يجوری که انگار
مشکل از خود ارکاته.اين ديگه آخر نامرديه !!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home