سینا و دیگران

Everything

Monday, January 10, 2005

اخبار فیلترینگ

تکميل: ظاهرا شرکت ندا رايانه به علت ممانعت از فيلتر کردن ارکات, پرشين بلاگ و بلاگر ، ديروزپلمپ شده و خطوط اين شرکت (حدود 1100 خط) کاملاً قطع است. لطفا از هر Isp که استفاده ميکنين اگه اين سايت ها فيلتر شدن خبر بدين که که بقيه بدونن کی کجا رو بسته.
تکميل: شرکت ارمغان هنوز هيچ کدوم این سایت هارو نبسته.
داتک ،پارس آنلاين و اميدان ارکات ،پرشين بلاگ و بلاگر رو بستن.
فرا رايانه ارکات رو بسته ولی پرشين بلاگ و بلاگر رو نه.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home