سینا و دیگران

Everything

Tuesday, January 18, 2005

هواپيمای جديد ايرباس A380

هواپيمای جديد ايرباس A380:
طراحی اين هواپيما حدود 10 سال طول کشيده
طول بالهای آن به اندازه يک زمين فوتبال است
طول خود هواپيما به اندازه دو نهنگ آبی است 73m
گنجايش 840 مسافر
دارای 4 طبقه به همراه رستوران
ارتفاع پرواز 15000 کيلومتر

---
اطلاعات بيشتر :More Info

0 Comments:

Post a Comment

<< Home