سینا و دیگران

Everything

Wednesday, January 26, 2005

يه چيز خيلی جالب: همين الان تو برنامه به خانه برميگرديم شبکه 5. بدل کار سريال کبرا 11 رو آوردن.که البته ايرانيه..ماشالا ايرانی ها تو هر کاری يه دستی دارن

0 Comments:

Post a Comment

<< Home